Landskapsarkitekt Siv Wiersdalen MNLA

UTDANNELSE OG ANSETTELSER

UTDANNELSE

1997-2001             Landskapsarkitektur, studieretning landskapsforming
                            Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB)
Hovedoppgave: 
                               ”Presentasjonsteknikker for stedsanalyser. 
                                En byanalyse av Boston presentert som 
musikkvideo. 
                                Basert på Kevin Lynch’s teori i boka: The Image of the City.”

2000                    Boston Architectural Center i USA, undersøkelser til hovedoppgave 1998-1999            Wageningen Universiteit i Nederland, landskapsarkitektur
1994-1997            Universitetet i Agder i Grimstad, 
                           
høgskoleingeniør bygg, studieretning landskapsteknikk

ANSETTELSER

2002-05 og 2012 -  Rambøll AS Landskapsarkitekt 

2006 -                   Landskapsarkitekt Siv Wiersdalen MNLA, enkeltpersonsforetak

2006 - 2012           Porsgrunn kommune, Landskapsarkitekt
2005 - 2006           Asplan Viak AS, Skien. Landskapsarkitekt
2001 - 2002           Tønsberg kommune, Avdelingsarkitekt
1993 - 1994           Gjemnes kommune/2 bondegårder, Landbrukspraktikant