Landskapsarkitekt Siv Wiersdalen MNLA

org. nr. 989 584 812

                                          

Landskapsarkitekt Siv Wiersdalen har drevet sitt enkeltpersonforetak siden 2006.

Hun har erfaring med et bredt spenn av prosjekter innen landskapsarkitektur både i privat og offentlig virksomhet.

Trenger du råd til hageplanlegging, eiendomsutvikling, reguleringsplaner, råd og veiledning i plan- og bygningsloven og annet som handler om utvikling av steder og eiendommer. Ta kontakt!

Kontakt:  sivwiersdalen@hotmail.com  
               tel. 93204564

 

Japansk takhage på Sykehuset Telemark, DPS Porsgrunn 

Linnajordet aktivitetspark på Osebakken i Porsgrunn

http://www.youtube.com/watch?v=bMSI_2MHsF4

 

 

 

Fagområder:

hager,parker, byrom, gater, torg,
barnehager, skoler, institusjoner,
idrettsanlegg, friluftsområder, turveier, strandsoner,
stedsanalyser, reguleringsplaner, konsekvensutredninger, 
visualisering